Додати до закладок 


Представництво сторін у виконавчому провадженні

Опубліковано 13 06 2013

 

Сторони можуть реалізовувати свої права і обов'язки у виконавчому провадженні самостійно або через представників. Під  представництвом  слід розуміти юридичні відносини, на підставі яких одна особа - представник - виконує відповідно до закону або статуту чи договору певні процесуальні дії в інтересах іншої. Метою інституції представництва у виконавчому провадженні є надання допомоги громадянам і юридичним особам щодо захисту їх прав як стягувача або боржника. Отже, у виконавчому провадженні представник захищає інтереси особи, яку представляє. Представництво у виконавчому провадженні може бути двох видів: за законом і за договором.
Представництво дітей і усиновлених, що здійснюється відповідно батьками й усиновителями, є представництвом за законом. Особливість його полягає в тому, що волевиявлення особи, яку представляють, до уваги не береться. На відміну ж від зазначеного представництва, представництво за договором грунтується на добровільно висловленій волі двох осіб щодо його встановлення на підставі довіреності.
Представництво у виконавчому провадженні недієздатних і обмежено дієздатних громадян здійснюється їх законними представниками - батьками (усиновителями) опікунами, піклувальниками. Так, представництво осіб віком до 15 років і від 15 до 18 здійснюють їх батьки або усиновителі, які є їх законними представниками. Навіть розірвання шлюбу між батьками не позбавляє їх права бути в судових органах представниками своїх недієздатних або не повністю дієздатних дітей. Законні представники, зокрема батьки й усиновителі, підтверджують свої повноваження паспортом або свідоцтвом про народження чи усиновлення.
У разі визнання громадянина безвісно відсутнім, для охорони його майна й управління ним органи опіки і піклування призначають опікуна. Він є представником безвісно відсутнього і на підставі відповідної постанови державного виконавця бере участь у виконавчому провадженні.
Участь юридичних осіб у виконавчому провадженні здійснюється їх керівниками чи органами, посадовими особами, які діють у межах повноважень, наданих їм законом, або через представників юридичної особи. Повноваження представника повинні бути підтверджені довіреністю, виданою і оформленою відповідно до вимог закону.
Повноваження адвоката як представника можуть також посвідчуватися ордером, дорученням органу (установи) уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. До ордера обов'язково додається витяг із договору, в якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих дій. Витяг засвідчується підписом сторін договору.
Олена Руденко,
начальник відділу державної виконавчої служби районного управління юстиції
Україна, 42500,

смт Липова Долина,

вул. Горького 1

E-mail: ldolinanashkray@gmail.com

Телефони:

Редактора 5-12-42

Заступника редактора 5-15-52

Передплатний індекс 61529

Свідоцтво про реєстрацію:

СМ №384/06-пр Видане Міністерством Юстицій України 04.05.2007 р.

Відповідальна за розміщення матеріалів на сайті Кучишкіна Є.В.

Розробка та підтримка Кльоп О.О.