Додати до закладок 


Як спрацювали фермерські господарства району у 2011 році

Опубліковано 6 08 2012

У районі в 2011 році зареєстровано 43 фермерські господарства. У користуванні ФГ 2859,2 га сільгоспугідь, у т.ч. ріллі 2593,2 га. У середньому на одне господарство припадає 66,5 га сільгоспугідь, у т.ч. 60,3 га ріллі. Дані показники по Сумській області відповідно становлять 103,4 га та 97,9 га.

Середньооблікова чисельність працівників, зайнятих у цих господарствах, становить 81 особу, у т.ч. члени фермерських господарств - 51 особа та наймані працівники - 30 осіб.

Витрати на виробництво у 2011 році складають 246,2 тис.грн, у т.ч. на капітальне будівництво - 66,3 тис.грн, на придбання машин і обладнання - 2,0 тис.грн, на формування основного стада - 178,0 тис.грн.

Первісна вартість основних засобів, що знаходяться на утриманні фермерських господарств, становить 14782,8 тис.грн, у т.ч. земельних ділянок - 13900,5 тис.грн, машин та обладнання - 882,3 тис.грн.

За 2011 рік ФГ району отримано 9681,9 тис.грн чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч. від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва - 9644,9 тис. грн, від надання послуг сільськогосподарського характеру - 16,1 тис.грн. Чистий прибуток становить - 7123,2 тис.грн, чистий збиток - 2,8 тис.грн.

За звітний рік фермерськими господарствами отримано коштів на підтримку та розвиток сільськогосподарського виробництва за рахунок податку на додану вартість 962,4 тис.грн. Всі кошти спрямовані для підтримки виробництва продукції рослинництва.

Людмила НЕВОЛЬКО,

головний спеціаліст економіст відділу статистики
Україна, 42500,

смт Липова Долина,

вул. Горького 1

E-mail: ldolinanashkray@gmail.com

Телефони:

Редактора 5-12-42

Заступника редактора 5-15-52

Передплатний індекс 61529

Свідоцтво про реєстрацію:

СМ №384/06-пр Видане Міністерством Юстицій України 04.05.2007 р.

Відповідальна за розміщення матеріалів на сайті Кучишкіна Є.В.

Розробка та підтримка Кльоп О.О.